Valsts darba inspekcija informē, ka sākot ar š.g. 22. maiju uzsākta tematiskā pārbaude būvniecības uzņēmumos visā Latvijā par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu. Tās galvenais mērķis ir mazināt nelaimes gadījumus darba vietās. Pārbaude ilgs līdz pat būvniecības sezonas beigām.

Lai gan būvniecības nozares uzņēmumi katru gadu tiek pastiprināti pārbaudīti, VDI statistikas dati norāda, – pēdējo divu gadu laikā būvniecības nozarē smago nelaimes gadījumu skaits ir palielinājies par 36%, un letālo nelaimes gadījumu skaits jau ir pieaudzis no 2 uz 5 letāliem negadījumiem. Kā rezultātā, veicot uzņēmumu pārbaudes, pastiprināta uzmanība tiks pievērsta gan būvobjektā esošo sastatņu drošībai, tranšeju nostiprināšanai, darbam augstumā, nodarbināto nodrošināšanai ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, gan citiem darba aizsardzības jautājumiem.

Aicinām sakārtot darba aizsardzības dokumentāciju un kritiski izvērtēt savu būvdarbu drošību pirms VDI inspektoru vizītes.

Ja jums ir nepieciešama konsultācija darba aizsardzības jautājumos, – dodieties uz sadaļu kontakti, lai sazinātos ar mums. Esam gatavi palīdzēt!

Informācijas avots: vdi.gov.lv