Mūsu pieeja darba aizsardzības pakalpojuma sniegšanā

Mūsu pieeja balstīta uz godīgu attieksmi un reālu darbu izpildi darba aizsardzībā.  Reāla darba aizsardzība darbā un reāla uzņēmuma darba vides apsekošana, lai noteiktu visus iespējamos riskus darba aizsardzībā, kas varētu radīt problēmas darba aizsardzības jomā tuvākajā laikā vai ilgtermiņā.

Individuāla pieeja un katram klientam atbilstošs risinājums darba aizsardzībā. Ar katru klientu strādājām individuāli, lai izveidotu atbilstošu darba aizsardzības risinājumu.

Darba aizsardzības sistēma tiks izveidota un pielāgota tieši Jūsu uzņēmumam – atbilstoši Jūsu uzņēmuma darbības specifikai un prasībām.

Mēs atbalstām naudas ieguldīšanu Jūsu uzņēmuma labklājībā, nevis nevajadzīgu sodu naudu atlīdzināšanā.

Pie mums Jūs saņemsiet pilnu darba aizsardzības pakalpojumu klāstu no A līdz Z – sākot ar darba aizsardzības dokumentācijas sakārtošanu līdz pat Jūsu interešu pārstāvību tiesā un citās institūcijās (valsts un pašvaldību iestādēs).

Piedāvājam arī speciāli pielāgotus darba aizsardzības pakalpojumu komplektus, kas būs piemēroti tieši Jūsu uzņēmuma darbības specifikai.

Mēs piedāvājam šādus darba aizsardzības pakalpojumus:

 • darba vides risku izvērtēšana;
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
 • darba aizsardzības sistēmas izveide un uzturēšana;
 • darba vides iekšējā uzraudzība;
 • darba aizsardzības dokumentācijas sakārtošana;
 • darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
 • obligāto veselības pārbaužu organizēšna;
 • laboratorisko mērījumu veikšanas nodrošināšana;
 • konsultācijas darba aizsardzībā.

Juridiskie pakalpojumi darba aizsardzībā

Mūsu piedāvājums ir komplekss risinājums – piedāvājam ne tikai darba aizsardzības pakalpojumus, bet arī juridiskos pakalpojumus ar darba aizsardzību saistītajos jautājumos.

Jūsu interešu pārstāvība tiesā un citās iestādēs (Valsts darba inspekcijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policijā, pašvaldību iestādēs un jebkurās citās institūcijās).

Profesionāls atbalstu gadījumos, kad būsiet iesaistīti tiesvedībā, kur neizpildītu darba aizsardzības likumdošanas prasību dēļ Jums būs jāpārstāv uzņēmums tiesā vai citās institūcijās. Uzticiet to mums – mēs to paveiksim Jūsu vietā!

Mūsu komandā ir juristi, kuri pārzina darba aizsardzības nozares juridiskos aspektus, lai varētu pārstāvēt Jūs tiesā vai citās iestādēs. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, ja Jums nav pieredzes vai nepieciešamās juridiskās zināšanas šajos jautājumos, bet esat iesaistīti situācijā, kurā jāpārstāv uzņēmums vai jāsniedz tā vārdā viedoklis darba aizsardzības likumdošanas pārkāpumu gadījumos.

Darba aizsardzības un juridisko pakalpojumu sniegšanā mēs garantējam:

 • Precizitāti

 • Punktualitāti

 • Pievienoto vērtību