Man nav žēl neveins cents, ko es maksāju Jūsu uzņēmumam par darba aizsardzības pakalpoumiem!