Kas ir darba aizsardzība?

Darba aizsardzība ir dažādu darbību un pasākumu kopums (vienota sistēma), kas vērsts uz to, lai jebkurā uzņēmumā darba procesā aizsargātu darbinieku veselību un pat dzīvību, kā arī nodrošinātu visas prasības, ko nosaka darba aizsardzības likumdošana.

Latvijā pastāvošā likumdošana pieprasa, lai visiem uzņēmumiem un iestādēm būtu izstrādāta darba aizsardzības sistēma, kuras pamatā ir darba vides risku novērtēšana. Darba vides risku novērtēšana jāveic vismaz reizi gadā.

Darba aizsardzības prasību izpildi var veikt gan uzņēmumā esošs darba aizsardzības speciālists, gan pieaicināta kompetenta institūcija, kas sniedz darba aizsardzības pakalpojumus.

Kāpēc ir vajadzīga darba aizsardzība?

Darba aizsardzība pasargās ne tikai Jūsu darbiniekus, bet arī Jūs pašus no neizpildītām likumu prasībām un nevajadzīgiem sodiem vai pat ilgstošām tiesvedībām.

Kas ir kompetentā institūcija darba aizsardzībā?

Kompetentā institūcija darba aizsardzībā ir kā 5 zvaigžņu viesnīca ceļojuma laikā – tajā ir iekļauts pilnīgi viss, kas nepieciešams un par ko klients ir samaksājis. Tā ir vislabākā izvēle starp daudzām, saņemot pretī pilnu servisu no A līdz Z.

Tas nozīmē, ka, uzticot Jūsu uzņēmuma daba aizsardzības sistēmu kompetentajai institūcijai, Jūs varat būt droši, ka viss nepieciešamais darba aizsardzības jomā tiks paveikts. Jums ir tikai jānoslēdz līgums un turpmākās sadarbības laikā Jums vairs nav jāuztraucas par darba aizsardzību un ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem.

Vai darba aizsardzība ir tikai “uz papīra”?

Pēc mūsu pieredzes varam teikt, ka jā – daudzos gadījumos darba aizsardzības sistēma pastāv tiešām tikai “uz papīra”. Formāli tiek izpildītas visas prasības un sakārtoti dokumenti, bet realitātē nav saprotams tas, kurš par ko ir atbildīgs, kā rīkoties ārkārtas situācijās, un pat tas, kur ir novietots ugunsdzēšamais aparāts.